اخبار معاونت
1401/3/22 یکشنبه سازمان بنادر و دریانوردی مجری تخصصی عملیات لایروبی خلیج گرگان است معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها گفت: مطابق با وظایف تعیین شده در طرح جامع پنج ساله برای احیاء خلیج گرگان، اجرای عملیات لایروبی بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛ مجتبی ذوالجودی در خصوص اجرای عملیات لایروبی یا همان طرح تسهیل ارتباط آب بین دریا و خلیج گرگان، گفت: با توجه به مصوبه سفر رئیس جمهور محترم، همچنین مصوبه سومین و چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در خصوص طرح جامع پنج ساله (1399-1403) احیاء مجموعه تالاب‌های میانکاله و خلیج گرگان،در راستای رفع چالش های تالاب میانکاله و خلیج گرگان  دستگاه های مسئول انجام پروژه های طرح جامع برای هر اقدام مشخص و وظیفه مند انجام تکالیف خود می باشند.  مطالعات سناریو های ممکن و برتر و ارایه طرح اجرایی برای تسهیل ارتباط بین دریا و خلیج گرگان بر همین مبنا  رابه عهده  پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی گذاشت که با کمک بعضی دانشگاه های  کشور مطالعاتانجام گرفته است.  با تایید نتایج مطالعات در ستاد  انجام لایروبی خلیج گرگان بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی (وزارت راه و شهرسازی) است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: بر مبنای مصوبات سفر ریاست محترم جمهور سازمان حفاظت محیط زیست هم همکاری را در این خصوص انجام خواهد داد و به طور مستمر از طریق مکاتبات، برگزاری جلسات ذیل ستاد ملی و دریافت گزارش پیشرفت کار طرح فوق در ستاد ملی تالاب‌ها، از طریق ادارات کل استانی بر روند اجرای طرح نظارت می کند.
بيشتر